Kom i gang

Vejen til udgivelse af afhandlinger kan være trang, fordi der er oftest er tale om såkaldt smalle udgivelser i små oplag og med høje fremstillingsomkostninger, der ikke kan dækkes ind gennem salg. Det er synd, fordi mange afhandlinger dermed ikke opnår den tilgængelighed, der bør være en naturlig følge af flere års forskning. Afhandling.dk har derfor udviklet et system, som gør det enkelt – og som regel økonomisk overkommeligt – at få en afhandling ud gennem Multivers Academic i bogform og som e-bog (i Open Access).

Enhver magisterkonferens eller ph.d.-afhandling, der er godkendt/bestået, og enhver doktorafhandling, der er antaget til forsvar, er i princippet berettiget til udgivelse på Multivers Academic. Forlaget anser universitetets og opponenternes vurdering for tilstrækkelig og griber ikke ind redaktionelt. Det er dog en forudsætning, at forfatteren tilretter manuskriptet i forhold til votums kritiske bemærkninger, og at bogen er korrekturlæst professionelt.

​Er afhandlingen derimod en uafhængig videnskabelig monografi, vil redaktionen på Multivers Academic tage stilling til mulighederne for udgivelse. Antages den til udgivelse, kan forfatteren vælge/fravælge peer review. Vælges peer review vil det blive anført på bogens kolofonside. Udgivelsen af denne type afhandlinger har et andet og mere individuelt forløb end det nedenfor beskrevne.

Udgivelsen af din afhandling begynder med, at du indsender interesseblanketten til afhandling.dk – det kan gøres på et hvilket som helst tidspunkt, før eller efter at din afhandling foreligger – vi udgiver selvfølgelig også gamle afhandlinger.

Forløbet​

  1. Efter modtaget skema fra dig, kontaktes du af forlaget. Er du langt nok i din egen proces, beder vi dig sende os det (eventuelt foreløbige) manuskript i digitalt format, typisk Word. Er du ikke så langt fremme, kan forlaget måske bidrage med nogle nyttige råd om overskriftshierarki, illustrationer, de formelle krav til opstilling af noteapparat og meget andet. Det kan spare dig for et slidsomt efterarbejde, når afhandlingen skal publiceres.
  2. Når afhandling.dk har modtaget manuskriptet, indbetaler du et depositum på kr. 450,-, der tilbagebetales eller modregnes, når udgivelsen er fuldt finansieret. Se i øvrigt finansiering.
  3. Forlaget beregner herefter manuskriptet og opstiller et udgivelsesbudget, og der afholdes møde om forlagsaftale, finansiering og handlingsplan.

Når afhandlingen er klar til publicering og finansieringen er på plads​

  1. Manuskriptet sendes til korrekturlæser, hvis rettelser tilbagesendes som Word-dokument til godkendelse hos forfatteren.
  2. Illustrationer, grafer, tabeller og lignende tilrettes efter forlagets anvisning, sådan at de tager sig pænest ud og er egnede til bogproduktion.
  3. Den endelige udgave, der leveres til forlaget, skal bestå af teksten som Word-fil med angivelse af nummereret billedplacering, og en mappe med de nummererede illustrationer og grafer i høj opløsning (250 DPI).
  4. Forlaget sætter derefter det hele op som bog og sender en korrektur til dig i pdf-format til godkendelse. Det er en forudsætning, at alle tekstmæssige og illustrationsmæssige rettelser er foretaget tidligere, sådan at denne korrektur udelukkende er til kontrol af om opsætningen af teksten og placeringen af illustrationer er korrekt.
  5. Efter godkendelse bliver bogen sendt til tryk og samtidig konverteret til e-bog. Bogen trykkes i 150 eksemplarer. Forfatteren modtager heraf 10 frieksemplarer, resten bliver lagt til salg gennem boghandlere, nethandel og multivers.dk.
  6. E-bogen lægges ud til salg via netboghandlere. Den vil kunne læses på iPad og andre gængse tablets.
  7. Efter ét år, eller ved nærmere aftale mellem forfatter og forlag, udleveres de resterende bøger til forfatteren og e-bogen bliver gjort gratis tilgængelig i Open Access.​

Multivers Academic - Afhandling.dk | afhandling@multivers.dk 

Hyskenstræde 3, st. | 1207 København K | Telefon: 70 26 80 66 | CVR: 27369170